CÁCH THỨC THAM GIA

Mua ngay tại các cửa hàng

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Đăng ký nhận thông tin
ưu đãi mới nhất từ VinSmart


DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

GIAI ĐOẠN 01 GIAI ĐOẠN 02
Đợt 01 Đợt 02
Ngày quay số
Khách hàng trúng thưởng
Mã dự thưởng
14/1
Trần Thị Hương
060120000005
14/1
Trần Thụy Hồng Vân
060120000007
14/1
Nguyễn Hồng Dương
100120000018
14/1
Đặng Thị Linh
070120000013
14/1
Nguyễn Linh Huy
080120000033
14/1
Trần Quan Hậu
120120000028
14/1
Nguyễn Văn Thịnh
090120000011
Ngày quay số
Khách hàng trúng thưởng
Mã dự thưởng
22/1
Lương Tấn Phi
190120000054
22/1
Hoàng Xuân Thiện
090120000017
22/1
Nguyễn Tiến Thiết
150120000044
22/1
Nguyễn Anh Dũng
120120000005
22/1
Lê Thị Quyên
100120000012
22/1
Lưu Diễm Hương
160120000037
22/1
Trần Đức Chiến
180120000060
Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04
Ngày quay số
Khách hàng trúng thưởng
Mã dự thưởng
04/02
Nguyễn Trung Hiếu
010220000059
04/02
Huỳnh Nhật Vy
300120000084
04/02
Lê Xuân Tú
310120000028
04/02
Lê Vy Nguyên
300120000057
04/02
Nguyễn Thị Hồng Vân
010220000032
Ngày quay số
Khách hàng trúng thưởng
Mã dự thưởng
09/02
Ngày quay số
Khách hàng trúng thưởng
Mã dự thưởng
16/02
Ngày quay số
Khách hàng trúng thưởng
Mã dự thưởng
23/02

* The images of the inside of the device or of the screens are simulated and are for illustrative purposes only. They may change depending on future application and/or OS updates.